งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชา
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
ระบบสืบค้นรายวิชา (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
ระบบ มคอ.ออนไลน
รายงานผลการวิจัยสถาบัน ปี 2554 - 2555
ถาม-ตอบ
การรับรองคุณวุฒิ

แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา
สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิ 4 หน่วยงานสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

 

รางวัลหน่วยงาน

ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับข้อมูลในเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขปัญหา server ขออภัยมา ณ ที่นี้

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การวัดและประเมินผล วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพีสาคริก มก. บางเขน

дѺԭҵ
  ԷԹçѺç ͧ . 
  кѺѤǵѺç . 
  ç¹ǧ˹ 蹷 6 
  Էʵ Էɵʵ (çྪù)
  ǡʵ Էɵʵ (çѺç)
 
 
 ࡳäѴ͡
  ࡳäѴ͡ѡ¹֡ҵԷɵʵ ա֡ 2553
  ͧСͺФТͧҢԪ кҧ 2553
 
 
дѺԭ-͡
  ǡ֡ҵдѺԭ -͡
 
 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก
เว็บไซต์ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


วิทยาเขต
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตร จ.สกลนคร วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตร จ.สกลนคร

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2942-8167-8 ภายใน 4901-10 โทรสาร 0-2942-8168 Web Master : psd.esd@ku.ac.th